• Η Φυτοπροστασία στο πλαίσιο
  της Ευρωπαϊκής ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

8η - Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 2023

Live Streaming - 1ης μέρας

8η - Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 2023

Live Streaming - 2ης μέρας

8η - Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 2023

Live Streaming - 3ης μέρας

8η - Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 2023

Στην Λάρισα θα πραγματοποιηθεί η 8η πανελλήνια συνάντηση φυτοπροστασίας, με την συμμετοχή του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης. Συμμετέχουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς που αναφέρονται στην φυτοπροστασία.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δ. Σταυρίδης

Υπ. Οικ. Διαχείρισης: Α. Εξάρχου

Υπ. Γραμματειακής Υποστήριξης: Α. Σταματοπούλου, Β. Σπανός, Ε. Πορίχη, Α. Τσάτσα

Συνδιοργανωτές

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής)
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
 • Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
 • Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος
 • ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας
 • ΠΟΣΓ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων)
 • ΠΟΣΕΓ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων)
 • ΠΕΓΔΥ (Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων)
 • Γεωπονικός Σύλλογος Π.Ε. Λάρισας
 • Σύλλογος Καταστηματαρχών Π.Ε. Λάρισας

Μέλη

 • Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 • Π. ΜΥΛΩΝΑΣ
 • Ε. ΤΖΑΜΟΣ
 • Ε. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ
 • Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 • Δ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ
 • Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ
 • Φ. ΥΔΡΑΙΟΥ
 • Α. ΖΟΥΝΟΣ
 • Ε. ΚΑΠΟΓΙΑ
 • Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 • Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 • Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
 • Δ. ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ
 • Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ
 • Θ. ΚΑΤΣΗΣ
 • Ε. ΑΡΓΥΡΗ
 • Γ. ΚΑΝΑΚΗΣ
 • Α. ΛΙΑΚΑΤΑΣ
 • Α. ΜΑΛΑΚΟΥ
 • Α. ΝΤΙΝΟΣ
 • Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Επιστημονική Επιτροπή

 • Δρ. Δημ. Σταυρίδης Αν. Προϊστάμενος ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Δρ. Αν.Μαυρίδου Διευθύντρια Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ
 • Δρ. Παν. Μυλωνάς Τμ. Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Δρ. Ελ. Τζάμος Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
 • Δρ. Επ. Παπλωματάς Καθηγητής Φυτοπαθολογίας, ΓΠΑ
 • Δρ. Γαρ. Οικονόμου Καθηγήτρια Γεωργίας, ΓΠΑ
 • Δρ. Διον. Περδίκης Καθηγητής Εντομολογίας, ΓΠΑ
 • Φρ. Υδραίου M.Sc., Γενική Διευθύντρια ΕΣΥΦ
 • Αθ. Ζούνος M.Sc., Προϊστάμενος Τμ. Προστασίας Φυτών ΥΠΑΑΤ
 • Δρ. Φιλ. Ιωαννίδης Εντομολόγος, τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δρ. Ιωαν. Μαργαριτόπουλος Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Δημ. Σοφολόγης M.Sc., Πρόεδρος ΠΟΣΓ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων)
 • Κων. Γιαννακός Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας
 • Δημ. Ντογκούλης Πρόεδρος Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος